Általános Szerződési Feltételek

 


Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Astralis Kft. (székhelye: 1173 Budapest Oroszvár utca 5.; cégjegyzék száma: 01-09-292457; adószám: 13519429-2-42, központi ügyintézés helye: 1173 Budapest Oroszvár utca 5.) mint adatkezelő és Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott elektronikus és minden egyéb kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) legfontosabb jogait és kötelezettségeit tartalmazza a közöttük létrejövő adásvétel feltételeit szabályozza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). A szerződés tárgya az Ügyfél által adott megrendelések Szolgáltató általi teljesítésére vonatkozik. Az Astralis Kft. az alábbi feltételek szerint értékesít.

A www.astralis.hu weboldal üzemeltetője az Astralis Kft. (székhelye: 1173 Budapest Oroszvár utca 5.; cégjegyzék száma: 01-09-292457; adószám: 13519429-2-42) Minden, a weboldalon található tartalom az Astralis Kft. szellemi tulajdonát képezi. A feltüntetett árak, képek, leírások tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek, azok esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget.


1. Irányadó jog

Felek közti szerződéses kapcsolatra, üzletmenetre nézve kizárólag a magyar jog az irányadó, tekintet nélkül arra, hogy Ügyfél magyar vagy külföldi magánszemély vagy jogi személy. Szolgáltató (Astralis Kft.) fogyasztók részére nem értékesít.


2. A Felek közötti adásvételi szerződés létrejötte, nem web áruházból történő rendelés esetén

A megrendelések, szerződések és azok módosításai, illetve kiegészítései csak írásban történhetnek. Az ajánlatokban, árlistákon, képeken és rajzokon, valamint egyéb dokumentumokon megadott adatok az áru méretére, súlyára, teljesítményére, egyéb paramétereire vonatkozóan tájékoztató jellegűek. Az üzleti- illetve a szerződéses kapcsolat a szerződő Felek között megkötött adásvétel alapján jön létre, amely a következő dokumentumokat tartalmazza:
- Szolgáltató által adott Árajánlat
- Megrendelés visszaigazolás: Szolgáltató által Ügyfél részére megküldött és Ügyfél által hitelesített (aláírás, bélyegző) megrendelés visszaigazolás nyomtatvány. Ügyfél által készített, a rendeléshez szükséges minden lényeges paramétert tartalmazó megrendelés is elfogadható, ha Szolgáltató azt annak minősíti.
- Előlegbekérő levél, majd előleg számla, amely a végszámlával együtt kerül kipostázásra
- a teljesítést, szállítást követően kiállított Számla és Jótállási jegy (Garancialevél)


3. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte, web áruházból történő rendelés esetén

3.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.astralis.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen ÁSZF-ben meghatározott Felek között jön létre. A webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény(”Ektv.”) szabályozza. Jelen ÁSZF-fel mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak, az Ektv. 5.§ (4) és a 6.§ (5) bekezdései alapján.
3.2. A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton a Weboldalon keresztül leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A vásárlás történhet egyéb kapcsolat felvételi mód igénybevételével is (telefon, e-mail) lásd 2. pont.
3.3. A www.astralis.hu áruház szolgáltatásait kizárólag cégek, intézmények egyéb jogi személyek jogosultak igénybe venni, amennyiben magukra nézve kötelezőnek ismerik el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
3.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre. Erre való tekintettel a személyesen, ügyfélszolgálatunkon történő átvétel nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.
3.5. Ügyfélszolgálat:  1173 Budapest, Oroszvár utca 5. Tel: 06-20-211-7910, e-mail: astralis@astralis.hu
3.6. Regisztráció: a Weboldal bal oldalán felül, a „jelentkezzen be vagy regisztráljon” szövegre kattintva, vagy a vásárlás során a „Pénztárnál” megjelenő oldalon az új vevők, fiók létrehozására kattintva jelenik meg a regisztrációs adatlap, ennek kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Itt az Ügyfélnek a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat kell megadnia, a kötelező mezők csillaggal vannak jelölve.
Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a képernyő jobb felső sarkában megjelenő Fiókom menüpontban van lehetőség. Aktív megrendelést érintő adatok módosítására az ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy az astralis@astralis.hu e-mail címen van lehetőség.
3.7. Megrendelés: a termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a konkrét árucikk információs oldaláról, lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. A Tisztítószerek menüpontban található termékek kivételével, Szolgáltató minden esetben írásos árajánlatot küld Ügyfél részére elektronikus levél, postai levél vagy telefax formájában. A Tisztítószer termékek kivételével az írásos árajánlat a megrendelés feltétele. Az írásos árajánlat minden esetben tartalmazza az adott árucikk lényeges tulajdonságait, jellemzőit a szállítás (hozzáférhetőség) várható időpontját, a fizetési feltételeket, a fizetési módot illetve, hogy az árucikk szakszerviz általi üzembe helyezése szükséges-e a garancia érvényességéhez. Az általunk forgalmazott termékek használati utasítását -  ahol ezt a jogszabályok előírják - az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a magyar nyelvű használati utasítást,  kérjük mihamarabb - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze vevőszolgálatunknál, elektronikus, vagy nyomtatott formában pótoljuk. A feltüntetett árak, képek, leírások tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek, azok esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget. Amennyiben a web áruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
3.8. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A Tisztítószerek menüpontban található termékek kivételével a vételár az árajánlatban közölt ár. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét kivéve, ha ezt a „Pénztár” gombra kattintva, vagy egyéb módon külön jelezzük. Tisztítószerek rendelése esetén, ha a kiszerelés 22 literes műanyag kannában történik, a 22 literes műanyag kannára Szolgáltató betétdíjat számít fel. A kannákat összegyűjtve tiszta állapotban Szolgáltató budapesti telephelyére kell visszajuttatni. A visszajuttatott kannák betétdíját Szolgáltató a következő rendelés értékéből jóváírja a visszavételkor kiállított szállító levél alapján. Szolgáltató kizárólag a telephelyére tiszta állapotban visszaszállított műanyag kannákra köteles visszafizetni a betétdíjat!
3.9. A Weboldalról kosárba rakással megrendelhető termékek árainak változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítások a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lépnek hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Szolgáltató törekszik arra, hogy a honlapon közölt termék- és árinformációk a lehető legpontosabban legyenek feltüntetve. Ha ennek ellenére hibás ár kerül a web áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő hibás árára, akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Akciós árak esetében az akció egy meghatározott ideig, legfeljebb a meghatározott készlet erejéig tart (amely készlet az akció záró időpontját megelőzően is kimerülhet).
3.10. A web áruházban a vásárlás regisztrációhoz kötött. Ez azért hasznos, mert következő alkalommal már elegendő a termékeket kiválasztani és kosárba tenni, nem kell újra megadnia a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat. A megrendelést Szolgáltató weboldalán keresztül regisztrált Ügyféltől csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges - csillaggal jelzett - valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
3.11. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
3.12. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a vételi ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. Ez alól kivételt képez az az eset, ha az Ügyfél tévesen adta meg e-mail címét.
3.13. Színlelt megrendelés következménye: Szolgáltató, a nyilvánvalóan jogellenes, illetőleg joggal való visszaéléssel megvalósuló web áruházon keresztüli - alappal valószínűsíthetően színlelt - megrendelést jogosult rendszeréből törölni, egyidejűleg a színlelt megrendelés kezdeményezője terhére színlelt megrendelésenként negyven eurónak a Magyar Nemzeti Banknak a színlelt megrendelés feladása napján érvényes hivatalos deviza – közép árfolyama alapján meghatározott forintösszeget felszámítani és – akár bírósági végrehajtás útján – érvényesíteni.


4. Szállítási, teljesítési és fizetési feltételek

4.1. Szolgáltató a megrendelt árut igény szerint házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével. A fuvardíj az Ügyfelet terheli, amelyről Szolgáltató számlát állít ki. Amennyiben az árura, a megrendelés visszaigazolásban díjmentes házhoz szállítás vonatkozik, Szolgáltató nem számít fel szállítási díjat. Ha egy Ügyféltől a megrendelt termék(ek) kiszállítása előtt újabb megrendelés érkezik, és az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi (és erre Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség), Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már elindított (futárszolgálatnak vagy szállítmányozó cég részére átadott) csomagok utólagos összevonására nincs mód. Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg, vagy nem Tisztítószer termékek esetén árajánlat módosításával lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek szállítási költségét nem befolyásolja. Abban az esetben, ha a megrendelt áru terjedelme, vagy szállítási ideje, módja ezt indokolja, Szolgáltató egyedi szállítási díjat állapít meg, amiről az Ügyfelet Tisztítószer termékek esetén megrendelést követően, nem tisztítószer termékek esetén az árajánlatban értesíti.
4.2. A teljesítés helye, módja, teljesítési határidők: az áruátvétel helye, Szolgáltató  telephelye (1173 Budapest, Oroszvár utca 5.), illetve igény szerint Ügyfél által megadott cím (Ügyfél magyarországi székhelye, telephelye, fióktelepe, stb.). A megrendelt termék(ek) kiszállítása - amennyiben a megrendelés szállítást (díjmentes vagy szállítási díjas)  tartalmaz - előre egyeztetett napon, 8-17 óra között történik. A házhozszállítás a címhely előtti közterületre való szállítást jelenti (épület elé). A sofőr egyedül szállít ki, ezért ha a berendezések lerakodásához segítségre van szüksége, arról Ügyfélnek kell gondoskodnia (amennyiben a termék mérete ezt indokolja, mert pl. az emelőhátfalas teherautó emelő hátfalának méretét meghaladja stb.). Térítés ellenében Szolgáltató rakodót is tud biztosítani. A szállítmányozást végző sofőrnek nem feladata az áru épületbe való bevitele, vagy emeletre való feljuttatása. Ha a címhely nagyméretű teherautóval valamilyen okból nem megközelíthető (például sétáló utca), akkor ezt Ügyfél köteles jelezni megrendelésében. Fentiektől külön megállapodás esetén Felek eltérhetnek.
Meghatározott órára, vagy napszakra történő kiszállítást Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, Szolgáltatót nem kötelezik. Szolgáltató az elő és utóteljesítés jogát fenntartja, azaz Szolgáltatónak joga van a megrendelést a közölt határidő előtt és azután is teljesíteni. A maximális szállítási határidő a rendelés visszaigazolástól számított 8 hét. Ennek eltelte után, a Ügyfél részére, kérésére a kifizetett előleget visszafizetjük, és megrendelését töröljük. Megrendelésük -a maximális szállítási határidőt megelőző- lemondása esetén Szolgáltató a vételárat jogosan követelheti. Szolgáltató eltérhet a maximális szállítási határidőtől, amennyiben azt a rendelés visszaigazolásban jelzi, vagy ha a szállítási késedelem Szolgáltatón kívül álló okra vezethető vissza.
Fentiek alól kivételt csak a tisztítószerek képeznek. Ennél a termékcsoportnál Szolgáltató 20.000 Ft+Áfa rendelési érték felett díjmentes házhoz szállítást biztosít. A házhozszállítás a címhely előtti közterületre való szállítást jelenti (épület elé). Ezen értékhatár alatt a házhoz szállítás térítésköteles. A szállítmányozást végző sofőrnek nem feladata az áru épületbe való bevitele, vagy emeletre való feljuttatása. Ha a címhely nagyméretű teherautóval valamilyen okból nem megközelíthető (például sétáló utca), akkor ezt Ügyfél köteles jelezni a megrendelésében. Szolgáltató a megrendelt, de át nem vett terméke(ke)t 1 m3 összes térfogat alatt 7 napig, e feletti összes térfogat esetén 72 óráig térítés ellenében tárolja, majd intézkedik a megsemmisítésükről. A megsemmisítés megkezdése előtt Szolgáltató e-mail üzenetet küld Ügyfél részére, amelyben felhívja figyelmét a megrendelt termék átvételére. A megsemmisítés költségei szintén Ügyfelet terhelik.
4.3. Áruátvétel, kárveszélyviselés: Ügyfél köteles a kiszállításra egyeztetett napon áruátvételre jogosult kapcsolattartóját, Szolgáltató és/vagy szállítmányozója részére, a megrendeléskor megadott telefonszámán folyamatosan elérhetővé tenni, illetve az áruátvételre jogosult személy köteles a címhelyen tartózkodni. Szolgáltató és/vagy szállítmányozója nem köteles 10 percnél több időt tölteni Ügyfél kapcsolattartójára való várakozással az áru átadás-átvétele céljából. Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles az egyeztetett napon történő kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt, szállítólevelet aláírni. Ezt követően hiányosságokra vagy sérülésre vonatkozó reklamációt Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Abban az esetben, ha Szolgáltató külön díj ellenében az áru épületbe való bevitelét és telepítési helyére történő elhelyezését is vállalja (rakodómunkással), a kárveszély Ügyfélre az áru telepítési helyre történő elhelyezésekor száll át. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat,  még a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével és digitális fényképekkel kell dokumentálni. Bárminemű hiányosság esetén Ügyfél köteles Szolgáltatót a lehető legrövidebb időn belül szóban, majd írásban is tájékoztatni. Hűtőberendezéseket a végső helyükre történő elhelyezés után 24 óra elteltével szabad először bekapcsolni, ez az érvényes garancia feltétele! Hűtőberendezéseket fektetve vagy megdöntve szállítani, illetve mozgatni tilos! Az áru sérülésének kockázatát az áruátvétel pillanatától (átvételi elismervény és/vagy szállítólevél aláírásától) Ügyfél viseli. Abban az esetben, ha az áru átvételére Szolgáltató telephelyén kerül sor a kárveszély az áru Szolgáltató telephelyének telekhatárán kívülre kerülésével Ügyfélre száll át, az áru közterületen történő mozgatásakor a szállítójárműre való felrakodáskor, berakodáskor az áru sérülésének kockázatát Ügyfél viseli. A kárveszélyt Ügyfél abban az esetben is viseli, ha az átvételt jogalap nélkül megtagadta. Ügyfél köteles Szolgáltatónak a késedelmes átvétellel okozott többletköltségeket is megtéríteni.
4.4. Személyes átvétel lehetősége: a megrendelt terméke(ke)t az Ügyfél - előzetes időpont egyeztetés után - személyesen is átveheti Szolgáltató telephelyén: 1173 Budapest, Oroszvár utca 5.
4.5. Pénzügyi teljesítés: az árajánlatban megadott árak időbeni kötelezettségvállalást nem jelentenek, azok az árajánlat érvényességének időpontjáig, illetve az érvényességet meghatározó tényezők fennállásáig értendők, tekinthetőek érvényesnek. Szolgáltató minden esetben (jellemzően 50%-os) előleget kér Ügyféltől a megrendelt termék(ek)-re vonatkozóan. A fennmaradó (jellemzően 50%) vételár az áru készre jelentésekor (azaz, amikortól az áru Szolgáltató telephelyén, vagy az általa megjelölt partnerének magyarországi telephelyén átvehető) a házhoz szállítás előtt fizetendő. A teljes vételár kifizetése a házhoz szállítás megkezdésének feltétele. Szolgáltatónak joga van 100%-os előleg fizetését kérni, vagy az árut utánvétellel leszállítani. Szolgáltató az előlegfizetéstől csak raktárról történő értékesítés esetén, előzetes megállapodást követően tekinthet el. Az előlegfizetés és a teljesítés után Szolgáltató köteles Ügyfél számára az adótörvényeknek megfelelő előlegszámlát és számlát kiállítani. Ügyfélnek a fizetést Szolgáltató megrendelés-visszaigazolásában vagy a számlán feltüntetett időpontig és az ott megjelölt feltételekkel kell teljesítenie. Fizetési teljesítés napja alatt az a dátum értendő, amikor a vételár teljes összege Áfa-val együtt megjelenik Szolgáltató bankszámláján vagy pénztárában. A fizetés akkor tekinthető megtörténtnek, amikor a vételár teljes, Áfa-val terhelt összege Szolgáltató bankszámláján vagy pénztárában megjelenik. Késedelmes fizetés esetén Szolgáltatónak joga van 20 %-os késedelmi kamatot felszámolni a ki nem egyenlített bruttó összegre vonatkozóan. Ügyfél, Szolgáltatóval szemben fennálló tartozásába csak elismert vagy jogerős határozatban megállapított követelését számíthatja be.
4.6. A tulajdonjog átszállása: a tulajdonjog Ügyfélre a vételár teljes kifizetésének napján száll át, Szolgáltató eddig az időpontig tulajdonjog fenntartással él. Ügyfél fizetési kötelezettsége teljesítésének időpontjára a 4.5. pont rendelkezéseit kell alkalmazni. Szolgáltató tulajdonjogának fenntartása alatt Ügyfél az árut nem adhatja el harmadik személynek és nem jogosult megterhelni azt. Amennyiben a számla nem-, vagy csak részben kerül kifizetésre, a fizetési határidő lejárta után Szolgáltató a számlán szereplő tételeket előzetes szóbeli, vagy írásbeli értesítés nélkül is, Ügyfél költségére elszállíthatja. Amennyiben Szolgáltató a követelését kintlévőség kezelő partnere útján tudja csak érvényesíteni, az adósságbehajtás díja szintén felszámításra kerül a Ügyfél részére és Ügyfelet terheli.


5. Üzembe helyezés: amennyiben Felek ettől eltérően írásban nem állapodnak meg, a teljesítés üzembe helyezés nélkül értendő, a vételár a vásárolt termék beüzemelést nem tartalmazza. A beüzemelést Szolgáltató külön díj ellenében vállalja. Szolgáltató az árajánlatban ettől eltérhet, ebben az esetben az árajánlatban megadott feltételek az irányadóak. A termék(ek) kicsomagolása, üzemelési helyre történő elhelyezése az Ügyfél feladata. A beüzemelés a következőket jelenti: az Ügyfél által kialakított hálózati csatlakozópontokra való rákötése, az esetleges gépalkatrészek a gépre való felszerelése,  egy működési ciklus próbaüzem, a kezelőszemélyzetnek a gép használatára való betanítása maximum 30 percben. Nem tartalmazza a személyzet betanítását 30 percen túl, a szükséges segédanyagok árát (bekötőcsövek, szerelvények, villany- víz- és csatornaszerelési anyagok, mosogató és öblítő szerek, feltöltő folyadékok stb.), a gép üzemelési helyének szabaddá tételét a csomagolóanyagok elszállítását. Ezeket Szolgáltató külön térítés ellenében tudja vállalni. A vásárolt termék(ek) üzemeltetéséhez szükséges közműhálózatok és csatlakozási pontok kiépítésének költségei Ügyfelet terhelik.


6. Elállás joga, módja, következményei: Ügyfél a termék megrendelőlapjának (rendelés visszaigazolás) aláírása után a vásárlástól jogszerűen nem állhat el, mivel Szolgáltató a megrendelt termékek beszerzését / gyártatását / gyártását Ügyfél megrendelésekor azonnal megkezdi, így költségei keletkeznek (Szolgáltató, Fogyasztók részére nem értékesít). Amennyiben Ügyfél mégis eláll a vásárlástól, azt írásban köteles jelezni Szolgáltatónak. Szolgáltató minden, az elállásig felmerült költségét Ügyfélre terheli. Ha a termék gyártása az elálláskor már megkezdődött, vagy a beszerzés már visszafordíthatatlan, vagy csak többletköltség árán visszafordítható állapotban van, Szolgáltató a legyártott / beszerzett terméke(ke)t Ügyfél részére leszállítja. Ha Ügyfél az átvételt megtagadja, Ügyfél a visszaszállítás és tárolás költségeit köteles megtéríteni. Szolgáltató a megrendelt, de át nem vett terméke(ke)t 1 m3 összes térfogat alatt 7 napig, e feletti összes térfogat esetén 72 óráig térítés ellenében tárolja, majd intézkedik a megsemmisítésükről. A megsemmisítés megkezdése előtt Szolgáltató e-mail üzenetet küld Ügyfél részére, amelyben felhívja figyelmét a megrendelt termék átvételére. A megsemmisítés költségei szintén Ügyfelet terhelik.


7. Garancia, jótállás: Szolgáltató a vásárlás napjától kezdődően a Liebherr márkájú termékekre 60 hónap, a Coldmatic márkájú termékekre 12 hónap teljes körű garanciát vállal. Szolgáltató minden más általa végfelhasználók részére belföldön értékesített termékre a vásárlás napjától kezdődően 12 hónapos garanciát vállal, az általa kiadott Jótállási jegyen feltüntetett feltételek szerint. Abban az esetben, ha a fizetés előleg és végszámla felosztásban történik  a garancia a végszámla teljesítési dátumától kezdődik. A termékek leszállítása és a garanciaidő kezdete között legfeljebb 3 hónap telhet el. Ha a termékek a leszállítást követően 3 hónapon belül nem kerültek üzembe helyezésre, (használatba vételre), akkor ettől a ténytől függetlenül a garanciális időszak megkezdődik. Tehát, a garanciális időszak az üzemszerű használatban töltött 12 hónapra vonatkozik, de nem lehet hosszabb a leszállítást követő 15 hónapnál. A garanciális igények minden esetben Szolgáltató által kibocsátott számla és jótállási jegy felmutatása ellenében kerülnek teljesítésre. A reklamációt minden esetben írásban (ajánlott tértivevényes postai levél, e-mail) kell jelezni. A minőségi reklamáció megítélése szempontjából a meghibásodást Ügyfélnek mintával vagy hivatalos szakértői véleménnyel kell igazolnia. Amennyiben Felek nem egyeznek meg másképpen írásban, a reklamáció nincs befolyással a teljes számlázott összegre vonatkozó fizetési kötelezettségre. A jótállásból eredő kötelezettségek teljesítési helye Szolgáltató telephelye, kivéve, ha ettől eltérően írásban a felek másként egyeznek meg. Abban az esetben, ha Ügyfél a javítást a gép telepítési helyén szeretné elvégeztetni a garanciális idő alatt az alkatrészpótlás és a munkadíj ingyenes, a kiszállási díj Ügyfelet terheli. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kiszállási költség nem tartozik a garancia, jótállás körébe. A garanciális időn belül helyszínen történő javítás esetén a kiszállási díj a Ügyfelet terheli. Az aktuális kiszállási díj Budapesten 19.000 Ft + Áfa, vidékre 250 Ft/km + Áfa, amely oda-vissza számolandó. Beüzemelésre kötelezett gépek esetében Szolgáltató vagy megbízottja által történő beüzemelés, vízhálózatra csatlakoztatott berendezések esetében a lágy, megfelelően szűrt (legalább 50 mikron finomságú szűrő kell), megfelelő nyomású (3 bar) és átfolyási mennyiségű (gépkönyv szerint, de legalább 12 liter/perc), ivóvízzel történő üzemeltetés is az érvényes garancia feltétele. A garanciális kötelezettség nem vonatkozik a rendellenes használatból, rongálásból, elemi csapásból, hálózati túlfeszültségből, gondatlan kezelésből, túlterhelésből, helytelen szállításból, tárolásból, illetéktelen hibás üzembe helyezésből, szakszerűtlen vagy illetéktelen javításból, vízhálózatra csatlakoztatott berendezések esetében, a vízkőlerakódás megelőzésének vagy a szűrés elmulasztásából, a szükséges karbantartások elmaradásából, valamint a kezelési utasításban foglaltak be nem tartása következtében előálló hibákra.  A fogyó - kopó alkatrészek, (pl.: elemek, akkumulátorok, izzók, feltöltő folyadékok, gázok, vegyszerek, stb.) pótlása, a használat következtében szükséges karbantartás-, tisztítás költségei Ügyfelet terhelik.  A garancia az üveg alkatrészekre nem vonatkozik. A garancia alkatrésztörésekre nem vonatkozik (különösen nem kések, pengék, tengelyek törésére). Továbbá a garanciális jog azonnali elvesztését vonja maga után a készülék illetéktelen személy általi javítása, annak burkolatának megbontása, fenti kiszállási költségtérítés 8 napot meghaladó kifizetési késedelme. Szolgáltató az általa szállított termékekkel, készülékekkel, berendezésekkel és anyagokkal kapcsolatban kárfelelősségét teljes mértékben kizárja. A garanciális időn belül meghibásodott termék hibájának elhárításán kívül Ügyfél jogszerűen nem követelhet más kártérítést (pl. a rejtett hibával szállított termék meghibásodása miatt elmaradt hasznának megtérítését. A hibás gép átmeneti kiváltása érdekében bérelt másik készülék bérleti díját, vagy a hibás gép javítási ideje alatt a gép kapacitásának kiesése miatt vásárolt termékek árát vagy szolgáltatások díját. Illetve nem követelheti a meghibásodott gép meghibásodása miatti termeléskiesésének megtérítését.)  Beüzemelésre kötelezett berendezések esetén az érvényes garancia feltétele Szolgáltató által megbízott, vagy a gyártói szerviz általi beüzemelés megtörténte. Abban az esetben, ha a hiba Szolgáltató szervize által nem garanciális hibaként lett véleményezve, Ügyfél köteles az a munkadíjat, az alkatrészpótlási és a kiszállási költséget megtéríteni. Ezen költségtérítés 8 napot meghaladó kifizetési késedelme automatikusan a garancia megszűnését vonja maga után. Szolgáltató az általa értékesített termékek garanciális időn túli szervizelését, javítását külön díjazás ellenében vállalja.


8. Illetékes bíróság. A szerződéses viszonyból keletkező valamennyi jogvita tekintetében a felek kikötik és alávetik magukat a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. Kijelentik, hogy vitás kérdéseiket mindenekelőtt békés, tárgyalásos úton kívánják rendezni. Kizárólag a magyar jog az irányadó. Az áruk nemzetközi adásvételéről szóló egyezmény szabályai nem kerülnek alkalmazásra.


9. Általános rendelkezések. Valamennyi szerződésre, adásvételre és áruszállításra, amely Szolgáltató írásos árajánlata alapján jön létre Felek között, a fent meghatározott vásárlási feltételek érvényesek. A fent szabályozott általános vásárlási feltételeket Ügyfél a Megrendelés visszaigazolás aláírásával és annak Szolgáltató részére történő megküldésével elfogadja. Szolgáltató által Ügyfél részére adott minden dokumentum üzleti titokként kezelendő.


Kelt:
Budapest, 2022. augusztus 01.